IES FREI MARTÍN SARMIENTO

Probas de acceso a Ciclo Medio e Superior

Xa está publicada a convocatoria das probas de acceso a ciclo medio e superior.

PROBAS DE ACCESO A CICLO MEDIO

As probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio van dirixidas ás persoas que non cumpran os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao medio.

Para poder concorrer á proba é necesario ter cumpridos dezasete anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba.

Máis Información:

Información xeral das probas de acceso a ciclo medio

Convocatoria 2024 (Orde, información xeral e calendario)

Calendario 2024

PROBAS DE ACCESO A CICLO SUPERIOR

As probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior van dirixidas ás persoas que non cumpran os requisitos de acceso a ciclos formativos de grao superior.

Para poder concorrer á proba é necesario ter cumpridos dezanove anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba.

Máis información:

Información xeral das probas de acceso a ciclo superior

Convocatoria 2024 (Orde, información xeral e calendario)

Calendario

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email