Consulta sobre a xornada única para ESO e Bacharelato no curso 2020-2021

Tal como recolle a Orde do 29 de maio de 2008, que regula o procedemento para a implantación da xornada lectiva en sesión única de mañá ou mixta, cómpre consultar ao consello escolar e o claustro de profesores (en sesión extraordinaria datadas para o vindeiro 28 de novembro), para despois facer unha consulta ás familias […]