IES FREI MARTÍN SARMIENTO

TRÁMITES | DOCUMENTACIÓN

Neste apartado poderás atopar a documentación necesaria para o Proceso de Admisión do curso 2024/2025 no IES Frei Martín Sarmiento (Nota informativa). Iremos actualizando a información ao longo do proceso.

Toda a normativa do proceso de admisión pode consultarse na aplicación Admisión|Alumnado.

Normativa relacionada

 

O procedemento para a reclamación das cualificacións da ESO e o Bacharelato ven regulado pola Orde de 26 de maio de 2023 e pola Circular 10/2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa. As cualificacións obxecto de revisión segundo o procedemento establecido, serán as finais obtidas nunha área, materia ou ámbito; tamén pode reclamarse a decisión de promoción ou titulación. O procedemento de revisión iníciase no centro, onde se resolve en primeira instancia; no suposto de desacordo con esta decisión, pódese reclamar en segunda instancia ante a Xefatura Territorial de Pontevedra.

 
O procedemento para a reclamación das cualificacións dos ciclos formativos ven regulada polo artigo 45 da Orde de 12 de xullo de 2011 no que respecta ao alumnado de formación profesional inicial e polo artigo 24 da Orde de 13 de xullo de 2015 respecto ao alumnado de formación profesional básica. En ambos casos pode formularse reclamación contra o resultado dos procesos das avaliacións finais ou no caso de ciclos formativos de 2.000h de duración, o dereito de reclamación será extensivo a aquelas avaliacións parciais en que se propoña o acceso á realización do módulo de FCT en período ordinario, logo de finalizada a docencia dos módulos de formación  no centro educativo.
 
 1. Normativa reclamación cualficacións ESO e Bacharelato.
  1. Orde de 26 de maio de 2023
  2. Instrución 10/2023
 2. Normativa reclamación cualificacións ciclos formativos.
  1. Orden de 12 de xullo de 2011 pola que se regula o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación do alumnado das ensinanzas de formación profesional.
  2. Orden de 13 de xullo de 2015  pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas.
 3. Procedemento de reclamación en 2º de bacharelato.
  1. Procedemento de revisión
 4. Modelos de reclamación.
  1. Modelo solicitude revisión ESO-BACH
  2. Modelo solicitude revisión Ciclos Formativos.
  3. Modelo reclamación á Xefatura Territorial ESO-BACH

Podes acceder ao formulario de solicitude de certificados premendo no enlace:

CENTRO

INFORMACIÓN SOBRE QUEN SOMOS, ONDE ESTAMOS, A NOSA HISTORIA, AS NOSAS INSTALACIÓNS, ORGANIGRAMA, HORARIOS OU SOBRE O NOSO FUNCIONAMENTO
SABER MÁIS

ALUMNADO E FAMILIAS

INFORMACIÓN SOBRE O ANPA XOCAS, OS HORARIOS DOS GRUPOS, OS XUSTIFICANTES DE AUSENCIA, O CONTACTO COS PROFESORES, ABALAR, HORARIOS ATENCIÓN FAMILIAS, FORMULARIOS E WEBS DO ALUMNADO
SABER MÁIS

OFERTA EDUCATIVA E PROXECTOS

INFORMACIÓN SOBRE A NOSA OFERTA EDUCATIVA, O ERASMUS +, O AULA DE EMPRENDEMENTO, A BIBLIOTECA, A REVISTA PARAQUENAQUEIRA, NORMALIZACIÓN LINGÚÍSITCA E PROXECTOS DO CENTRO.
SABER MÁIS

EMPRESAS E ASOCIACIÓNS

INFORMACIÓN SOBRE OS CONVENIOS DO CENTRO CON EMPRESAS, A BOLSA DE EMPREGO, EMPRESAS FCT, CONTACTO DE EMPRESAS CO CENTRO OU APARICIÓNS EN PRENSA.
SABER MÁIS

TRÁMITES E DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE RECLAMACIÓNS DE CUALIFICACIÓNS, O PROCESO DE ADMISIÓN, SOLICITUDE DE CERTIFICACOS OU CONTACTO A TRAVÉS DE FORMULARIOS WEB.
SABER MÁIS

NOVAS TRÁMITES | DOCUMENTACIÓN

FORMULARIO CONTACTO TRÁMITES