IES FREI MARTÍN SARMIENTO

@noscolaboramos

[:gl]A iniciativa do alumnado de 1º de Bacharelato de Humanidades da materia de Economía tivo gran repercusión nos medios de comunicación (prensa, radio e televisión). E non é para menos; impulsados pola súa profesora, Mary Luz Iglesias, decidiron buscar financiación para unha excursión non lúdica, se non cun gran compoñente social: axudar aos máis desfavorecidos a través dunha ONG. Cas miras postas neste obxectivo contactaron coa ONG “África soy yo” que opera con rapaces na zoa de Er-Rachidia. Deste xeito, o noso alumnado pasará alí unha semana axudando aos máis novos a aprender inglés, español, pintura e máis xogar con eles. Podedes seguir a evolución do proxecto a través da conta de Instagram @noscolaboramos. Parabéns pola iniciativa!!!

Recolleron a noticia, entre outros, medios como Diario de Pontevedra, La Voz de Galicia e a TVG.[:en]The initiative of the students of the 1st year of the Humanities Baccalaureate in the field of Economics had a great impact on the media (press, radio and television). And it is perfect beacuse; driven by their teacher, Mary Luz Iglesias, decided to seek funding for a non-recreational excursion with a large social component: help the most disadvantaged through an NGO. With the aim of achieving this goal, they contacted the NGO “África soy yo”, which operates with children in the Er-Rachidia area. In this way, our students will spend a week there helping the new ones to learn English, Spanish, painting and also to play with them. You can follow the evolution of the project through the Instagram account @noscolaboramos. Congratulations for the initiative!

You can read the new in diferent media like Diario de Pontevedra, La Voz de Galicia and TVG.

.[:es]La iniciativa del alumnado de 1º de Bachillerato de Humanidades de la materia de Economía tuvo gran repercusión en los medios de comunicación (prensa, radio y televisión). Y no es para menos; impulsados por su profesora, Mary Luz Iglesias, decidieron buscar financiación para una excursión no lúdica, si no con un gran componente social: ayudar a los más desfavorecidos a través de una ONG. Con las miras puestas en este objetivo contactaron con la ONG “África soy yo” que opera con chicos en la zona de Er- Rachidia. De este modo, nuestro alumnado pasará allí una semana ayudando a los más nuevos a aprender inglés, español, pintura y también a jugar con ellos. Podéis seguir la evolución del proyecto a través de la cuenta de Instagram @noscolaboramos. Enhorabuenas por la iniciativa!!!

Recogieron la noticia, entre otros, medios como Diario de Pontevedra, La Voz de Galicia y la TVG.[:]

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email