Nos seguintes enlaces pódese consultar os documentos nos que se indican as datas de matrícula de xullo para o curso 2019/2020, e as datas e horas da devolución dos ordenadores EDIXGAL e os libros do fondo solidario (só para o alumnado que non teña materias pendentes para ...
Ler Máis
A iniciativa do alumnado de 1º de Bacharelato de Humanidades da materia de Economía tivo gran repercusión nos medios de comunicación (prensa, radio e televisión). E non é para menos; impulsados pola súa profesora, Mary Luz Iglesias, decidiron buscar financiación para unha...
Ler Máis
Xa temos aquí o III concurso de fotografía matemática que este ano leva como temática a presenza das mesmas na alimentación e na cociña. Pode participar calquera membro da comunidade educativa, alumnado, docentes e persoal non docente, e hai de prazo ata o 31 de marzo des...
Ler Máis