Prazo de presentación de solicitudes de admisión: do 11 ata o 18 de maio. Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020. Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: 8 de xuño de 2020. Reclam...
Ler Máis
A Consellería de Educación dictou o pasado 27 de abril as Instrucións para o desenvolvemento deste terceiro trimestre, que cómpre definir e concretar por parte dos centros educativos. Seguindo estas instrucións, o noso centro desenvolveu as mesmas tras acordos dos diferen...
Ler Máis
A Consellería de Educación, Cultura y Formación Profesional dictou o venres 17 de abril unhas orientacións sobre o desenvolvemento do terceiro trimestre; esto significa que seguimos á espera dunhas instrucións claras e concisas respecto a como evaluar ao alumnado. Premer ...
Ler Máis