IES FREI MARTÍN SARMIENTO

O CENTRO

Ofrecemos un ensino humano e técnico que trata de formar as persoas para seren capaces de integrarse no mundo social, laboral e profesional, promovendo cantas iniciativas ó seu alcance se poidan fomentar para acadar a dimensión pública e social necesarias para unha integración axeitada na sociedade actual así como para a adquisición dos coñecementos necesarios que permitan a continuidade dos estudios ata o nivel universitario.

Como centro público, defínese ideoloxicamente neutral, respectando as ideas políticas e relixiosas de tódolos membros da comunidade escolar, renunciando a todo tipo de adoutrinamento ou sectarismo.

Respecto á lingua, recoñécese o dereito de tódolos membros da comunidade escolar a utilizar calquera das dúas linguas oficiais, galego e castelán, dentro do que en cada intre fixen as normativas do Estado e da Xunta de Galicia.

A metodoloxía procurará o consenso entre os membros, para acadar a cooperación necesaria para a consecución dos obxectivos comúns, en beneficio do alumnado.

Atendendo á diversidade dos alumnos /as buscaranse aprendizaxes que se integren na rede de coñecementos previos do individuo, contribuíndo ó desenvolvemento das súas facultades intelectuais. Compre ter en conta que o alumno/a non só se está a formar académicamente, senón que ó longo da súa permanencia no Instituto debe velarse pola súa formación como persoa, estimulando actitudes e valores como a tolerancia, responsabilidade solidariedade e o espiritu crítico que faciliten a socialización dos alumnos e alumnas.

Fomentamos a creación dun ambiente de traballo sereno, no que impere o respecto, a colaboración e a reflexión.

Na xestión institucional poñemos en práctica un modelo de xestión participativa e democrática que facilite que tódolos componentes da comunidade educativa dispoñan dos medios de información, consulta e decisión precisos para conquerir a integración nos obxectivos comúns así coma na gobernabilidade do Instituto según o previsto na lexislación vixente.

Nome: Instituto de Ensino Secundario “Frei Martín Sarmiento”
Enderezo:Avenida de Vigo, 23.
Código Postal: 36003
Localidade: Pontevedra
Concello: Pontevedra
Provincia: Pontevedra
Teléfono: +34 986 852 654
Fax: 986.852.066
E-mail: ies.freimartin.sarmiento@edu.xunta.gal
Web: iesfreimartinsarmiento.com

A historia do I.E.S. Frei Martín Sarmiento remóntase ó ano 1932, co nacemento da “Escuela Elemental del Trabajo”, nela impartíanse ensinanzas profesionais de Electricidade, Madeira e Metal.No ano 1955 convértese en “Escuela de Maestría Industrial”, con ensinanzas de Oficialía e Mestría Industrial das ramas antes mencionadas.

No ano 1969 engádense as ramas de Electrónica, Delineación e Automoción, no ano 1972 iníciase a rama de Perruquería e Estética e, de xeito experimental, a rama de Administrativo e Comercial seguindo o novo plan de estudios de “Formación Profesional”. Neste mesmo ano constituiuse a A.P.A. do Centro.

Coa entrada en vigor da Lei Xeral de Educación do 71, o Centro adquire a denominación de “Instituto Politécnico de Formación Profesional” no ano 1974, adaptándose ó novo plan de estudios da Formación Profesional. Neste ano créase unha asociación de antigos alumnos/as, na actualidade desaparecida.

No ano 1979 polo aumento da demanda de postos escolares, escíndense as ramas de Madeira, Automoción e Electrónica, que pasan a constituir o Instituto de Formación Profesional da Xunqueira.

Unha nova división no ano 1987, dará lugar ó Instituto de Formación Profesional de Monteporreiro, na actualidade IES “Luis Seoane”.

No ano 1993 prodúcese unha nova ampliación coas ensinanzas da rama de Servicios á Comunidade, que funcionou como extensión nas aulas do Instituto Torrente Ballester ata finais do curso 1996-97, que foi transferida ó Instituto de Bacharelato “Xunqueira I”.

A última transferencia de ensinanzas foi no ano 2000, cando a Familia Profesional de Delineación pasa a implantarse no IES “Torrente Ballester.

Coa entrada en vigor da Lei Xeral de Educación, o Instituto adquire a denominación de Instituto Politécnico de Formación Profesional, que conserva ata que coa Lei Orgánica de Ordenación Xeral do Sistema Educativo (LOXSE) pasa a ser Instituto de Educación Secundaria, co nome de I.E.S. “Fr. Martín Sarmiento”, desde o ano 1998.

Directora

María Teresa Amoedo Giménez

Vicedirectora

Alba Peinado Cantero

Secretaria

Rosa Ana Diñeiro López

Xefa de Estudios (Diurno)

Patricia Diz Peleteiro

Xefa de Estudios (Nocturno)

Isabel Losada Iglesias

Consello Escolar

Claustro de profesores

Comision de Coordinación Pedagóxica

Departamento de Orientación

Titoría de alumnos

Equipo de Dinamización da Lingua Galega

Persoal non docente

Xunta de Delegados

ANPA XOCAS

 • Diurno (sesións de 50’):

  • Mañá:
   • Luns, Mércores e Xoves, de 08:30 a 13:55 h. Recreo de 11:00 a 11:25.
   • Martes e Venres, de 8:30 a 15:00. Recreos: de 11:00 a 11:25 e de 13:05 a 13:20.
  • Tarde:
   • Ciclos: de Luns a Xoves de 16:00 a 18:30 h.
 • Adultos (sesións de 50’):

  • Oferta modular: de 16:00 a 22:10 h (luns e mércores ata as 23:00 h).
   • Recreos: Dous recreos: de 18:30 a 18:40 h e de 20:20 a 20:30 h.

HORARIO COMPLETO EN PDF

PERÍDOS NON LECTIVOS

Os dias non lectivos (Entroido, Semana Santa, Nadal, xullo e agosto) o centro permanecerá aberto os días laborais de 10 a 13 horas (salvo na semana das festas da Peregrina que abrirá de 11 a 13 horas).

Pendente de engadir.

CENTRO

INFORMACIÓN SOBRE QUEN SOMOS, ONDE ESTAMOS, A NOSA HISTORIA, AS NOSAS INSTALACIÓNS, ORGANIGRAMA, HORARIOS OU SOBRE O NOSO FUNCIONAMENTO
SABER MÁIS

ALUMNADO E FAMILIAS

INFORMACIÓN SOBRE O ANPA XOCAS, OS HORARIOS DOS GRUPOS, OS XUSTIFICANTES DE AUSENCIA, O CONTACTO COS PROFESORES, ABALAR, HORARIOS ATENCIÓN FAMILIAS, FORMULARIOS E WEBS DO ALUMNADO
SABER MÁIS

OFERTA EDUCATIVA E PROXECTOS

INFORMACIÓN SOBRE A NOSA OFERTA EDUCATIVA, O ERASMUS +, O AULA DE EMPRENDEMENTO, A BIBLIOTECA, A REVISTA PARAQUENAQUEIRA, NORMALIZACIÓN LINGÚÍSITCA E PROXECTOS DO CENTRO.
SABER MÁIS

EMPRESAS E ASOCIACIÓNS

INFORMACIÓN SOBRE OS CONVENIOS DO CENTRO CON EMPRESAS, A BOLSA DE EMPREGO, EMPRESAS FCT, CONTACTO DE EMPRESAS CO CENTRO OU APARICIÓNS EN PRENSA.
SABER MÁIS

TRÁMITES E DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE RECLAMACIÓNS DE CUALIFICACIÓNS, O PROCESO DE ADMISIÓN, SOLICITUDE DE CERTIFICACOS OU CONTACTO A TRAVÉS DE FORMULARIOS WEB.
SABER MÁIS

NOVAS DO CENTRO

FP-Innova 2024

Alumnado e profesorado do Frei dos ciclos de electricidade e peiteado, xunto con dous profesores croatas que estiveron esa semana de Erasmus no noso centro,

LER MÁIS »

InnovArt

Os alumnos e alumnas de 1º e 2º de Bacharelato de Artes achegáronse á Cidade da Cultura en Santiago para asistir á feira de ofertas

LER MÁIS »

CONTACTO